Mina sidor
A-kassan > Ersättning > Fiskare > Blanketter yrkesfiskare

Blanketter yrkesfiskare

Här listas de blanketter som du behöver för att söka ersättning

 • Anmälan om arbetslöshet för fiskare.pdf

  Fylls i av fiskaren själv och lämnas till kassan vid förändring av tidigare lämnade uppgifter.

  pdf 123 kB
 • Arbetsintyg för fiskare.pdf

  Fylls i av fiskaren själv och skepparen. A-kassan begär denna blankett om det är första gången medlemmen ansöker om arbetslöshetsersättning och ska styrka ett arbetsvillkor. Den ska också skickas in om hela ersättningsperioden tagit slut eller om det gått mer än ett år mellan ersättningsdagarna och ett nytt arbetsvillkor därför ska styrkas.

  pdf 100 kB
 • Arbetsintyg för lottfiskare som slutat fiska.pdf

  Används endast då lottfiskare blivit "uppsagda" från sin lottplats ombord och därför helt slutat fiska. Uppgifterna ska styrkas av skepparen.

  pdf 149 kB
 • Inkomst fran egen verksamhet.pdf pdf 52 kB
 • Intyg vid tillfälligt avbrott i fiske.pdf

  Fylls i av skepparen vid varje tillfälle som tidrapport skickas in. Till intyget ska bifogas kopia av det sista loggboksbladet, kustfiskejournalen eller e-loggbok före arbetslösheten för att styrka att aktivt fiske bedrevs. Undvik att skicka otydliga, liksom rosa eller gröna kopior eftersom de är svåra att läsa maskinellt.

  pdf 133 kB
 • Tidrapport Fiskare.pdf

  Fylls i av de fiskare som ansöker om ersättning från a-kassan. Det står på tidrapport hur den ska fyllas i dag för dag. Tänk på att varje påbörjad fiskedag ska deklareras som arbete utan att ange timmar. Skriv arbetslös endast om du haft för avsikt att fiska men hindrats. Dag då man inte haft för avsikt att fiska ska deklareras förhindrad.

  pdf 97 kB
 • Årsuppgift för fiskefartyg med besättning.pdf

  Fylls i av skepparen vid första tillfället varje år som kassakort skickas in och även däremellan om uppgifterna förändras. Det är för att a-kassan ska ha aktuella uppgifter bland annat om fartyget, vilka som ingår i besättningen och vilka fisketillstånd och redskap man har.

  pdf 83 kB