Mina sidor
A-kassan > Ersättning > Fiskare > Aktiva fiskares ersättningsregler

Aktiva fiskares ersättningsregler

Arbetslöshet vid tillfälligt avbrott i fisket

Det kan finnas många orsaker till avbrott i yrkesfisket. Vissa avbrottsorsaker är godkända och ersättningsberättigade i arbetslöshetsförsäkringen enligt Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkringen (ALFFo) För att omfattas av dessa speciella regler ska man bedriva yrkesfiske för sin huvudsakliga försörjning. Då kan man anses som arbetslös vid tillfälliga avbrott i fisket som beror på väderleksförhållanden och ishinder.

En grundregel för rätt till ersättning är att den som ansöker om arbetslöshetsersättning hade för avsikt att fiska den dag som ansökan avser men hindrades av en godkänd avbrottsorsak.

Väderlekshinder

Fisket är mycket utsatt för väderleksrelaterade svårigheter som orsakar tillfälliga avbrott i fisket, bland annat stormar, kuling, dimma och sträng kyla med risk för nedisning av fartyget. Hur väderkänsligt fiskefartyget är beror på olika faktorer som storlek på fartyget, teknisk utrustning, vilken typ av fiske som bedrivs och fiskeplatsens belägenhet. Det finns inga exakta sekundmetergränser för när avbrottet kan vara en ersättningsberättigad arbetslöshet.

Ishinder

 Det finns olika slags ishinder som utgör allvarlig fara eller helt hindrar fisket. Det behöver inte vara total isläggning för att hindra fisket. Även om det inte är fast is kan det vara förenat med stora risker att sätta redskapen i sjön och ta upp dem eftersom man kan riskera att förlora redskapen eller att fartyget dras ned. Antalet ersättningsdagar för ishinder är begränsade till högst 60 dagar per år.

Nordiska nödhamnar

Om fiskefartyg på grund av hårt väder går till någon av de nordiska nödhamnar som godkänts av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, kan arbetslöshetsersättning beviljas.

Norge:

Arendal, Bergen, Bodö, Egersund, Farsund, Fedje, Haugesund, Kristiansand, Kristiansund, Langesund, Mandal, Målöja, Skudensehavn, Stavern, Tromsö och Ålesund.

Danmark:

Esbjerg, Gilleleje, Grenå, Hanstholm, Hasle, Hirtshals, Köge, Nexö, Skagen, Ten och Thyborön.

Färöarna:

Klakksvik, och Torshavn.

Finland

Mariehamn.

Bottengarnsfiskares arbetslöshet vid väderleks- och ishinder

För yrkesfiskare som uteslutande bedriver bottengarnsfiske är ersättningsrätten begränsad till högst 20 dagar per år för väderlekshinder och ishinder.

Uppdaterad: 19 oktober 2018