Mina sidor

Kan inte ta arbete

Fyll i rutorna för de dagar då du inte har kunnat ta arbete på raden med rubriken
KAN INTE TA ARBETE. OBS! En dag som är ifylld med "Kan inte ta arbete" räknas alltid som en hel dag.

KAN INTE TA ARBETE är exempelvis:

  • dag som du fått aktivietsstöd från Försäkringskassan
  • dag som du deltagit i studier
  • dag som du varit ledig utan ersättning
  • dag som du av någon orsak varit förhindrad att söka och kunna ta ett arbete
  • dag som du varit kompensationsledig

Exempel:

Du åker på en resa till Finland torsdag till söndag.

Fyll i rutorna på raden med rubriken ARBETSLÖS måndag till och med onsdag och rutorna på raden med rubriken KAN INTE TA ARBETE torsdag till och med söndag.

Uppdaterad: 22 oktober 2018
Granskad: 16 februari 2017