Mina sidor
A-kassan > Ersättning > Regler och villkor > Oriktig eller vilseledande uppgift

Oriktig eller vilseledande uppgift

Om du får ersättning från a-kassan har du en långtgående uppgiftsskyldighet. Det innebär att du är skyldig att anmäla allt som kan påverka din rätt till ersättning från a-kassan. Du är även skyldig att snarast och senast inom två veckor meddela a-kassan om någon av de uppgifter som du tidigare lämnat till oss har förändrats.

Lämnar du oriktig eller vilseledande uppgift, medvetet eller av grov vårdslöshet, kan du bli utesluten från a-kassan eller frånkänd rätt till ersättning. A-kassan kan även bli skyldig att polisanmäla dig.

Uppdaterad: 22 oktober 2018