Mina sidor
A-kassan > Ersättning > Regler och villkor > Åtgärder - Varning eller avstängning

Åtgärder - Varning eller avstängning

I det fall som du missköter ditt arbetssökande, förlänger tiden i arbetslöshet eller själv orsakar din arbetslöshet leder till det en åtgärd.

Åtgärderna i arbetslöshetsförsäkringen ska understödja försäkringens villkor. Åtgärderna syftar till att klargöra vilka handlingar som inte stämmer överens med villkoren i försäkringen och innebär att du kan komma att varnas eller stängas av från rätt till ersättning.

Handlingar som kan leda till beslut om åtgärd är att:

1. missköta arbetssökandet

2. förlänga sin arbetslöshet, 

3. själv orsaka arbetslösheten.

För var och en av dessa handlingar finns olika "åtgärdstrappor".

Uppdaterad: 22 oktober 2018

Så fungerar arbetslöshetsförsäkringen

Enkel information om a-kassan.

Till informationen