Mina sidor
A-kassan > Ersättning > Rätt uppgifter ger snabbare beslut och ersättning

Rätt uppgifter ger snabbare beslut och ersättning

Vi arbetar för att du ska få beslut och ersättning så snabbt som möjligt och handlägger ansökningar i den ordning de kommer in till oss.

Det är du själv som ansvarar för att styrka att du har rätt till ersättning och det gör du genom de handlingar och uppgifter som du lämnar in till oss. Läs mer under Så här söker du ersättning.

Rätt uppgifter ger snabbare beslut och ersättning

Du kan till stor del själv påverka den tid det tar från det att du blivit arbetslös till det att vi tar beslut och du får din ersättning. Det gör du genom att:

  • noga läsa igenom den information som lämnas till alla blanketter/formulär och tidrapporter innan du fyller i dem,
  • kontrollera att intyg, handlingar eller andra uppgifter du lämnar till oss är rätt ifyllda och att ingen uppgift saknas,
  • kontrollera de uppgifter som din arbetsgivare fyllt i på blanketten Arbetsgivarintyg så att de är rätt och att ingen uppgift saknas,
  • fyller i dina tidrapporter och skickar in dem så snart du kan.

Saknas någon uppgift eller om någon uppgift innehåller någon felaktighet kommer vi be dig att komplettera ditt ärende.

Har du frågor om vilka handlingar du ska skicka in eller hur blanketter/formulär och tidrapporten ska fyllas i - ring till oss så hjälper vi dig.

Vår handläggning avslutas med att vi tar beslut om din rätt till ersättning. Får du rätt till ersättning beräknar vi även vilken ersättning du har rätt till och betalar ut ersättning för de tidrapporter du lämnat in till oss. För mer information om när och hur utbetalning sker läs under Utbetalning.

Publicerad: 11 januari 2021