Mina sidor
A-kassan / Sök

Sök

SökresultatDin sökning på ’Arbetsvillkor’ gav 17 träffar

Sökresultat

 • Arbetsvillkor

  För att få rätt till ersättning från a-kassan måste du, förutom att uppfylla de allmänna villkoren , även uppfylla ett arbetsvillkor. Du kan ... uppfylla ett arbetsvillkor genom arbete som anställd eller med arbete i eget företag . Vi prövar först om du uppfyller ett arbetsvillkor enligt

  2022-12-21 kl 09:55

 • Arbetsvillkor - musiker / kulturarbete

  För en del yrkesutövare, bl a musiker, krävs förberedelse- eller repetitionstid vilket de då även får medräkna vid prövning av ett arbetsvillkor ... Samma tid som får användas i ett arbetsvillkor ska även tas upp som arbetad tid på tidrapporten. För att få fram antal timmar ska vi använda oss

  2022-06-01 kl 09:11

 • Riksdagen förlänger lättnaden i arbetsvillkoret och karensvillkoret

  regering har förlängt vissa av de tillfälliga reglerna som gällt under Coronapandemin. De regler som förlängts är: Lättnaden i arbetsvillkoret ... som gäller till och med den 31 december 2023. Det betyder att arbetsvillkoret även fortsatt kommer att uppfyllas enligt huvudregeln om du arbetat minst

  2022-12-21 kl 09:59

 • Vilken ersättning kan jag få?

    Om du varit medlem i minst 12 månader och uppfyller ett arbetsvillkor inom medlemstiden kan du få inkomstbaserad ... arbetsvillkor men har varit medlem i mindre än 12 månader  kan du få grundersättning . Grundersättningen beräknas på din tidigare arbetade

  2023-01-25 kl 11:15

 • Ersättningens storlek

  du uppfyller ett arbetsvillkor , kan du få ersättning från grundförsäkringen med grundersättning. Ersättning enligt grundförsäkringen utbetalas tidigast från ... arbetsvillkor för att få rätt till inkomstbaserad ersättning. Ersättningen utbetalas med maximalt 1 200 kronor per dag under de första 100

  2022-12-21 kl 09:54

 • Ersättningsperiodens längd

  nytt arbetsvillkor under nuvarande period. Även den nya perioden inleds med 2 (6) dagars karens. För att kassan ska kunna göra en prövning för ... ;blir antingen 80 procent av den genomsnittliga inkomst som det nya arbetsvillkoret grundar sig på, eller om det är förmånligare, 65 procent

  2022-12-21 kl 09:54

 • Medlemsvillkor

  ersättning måste du uppfylla ett medlemsvillkor och ett  arbetsvillkor inom medlemskapstiden.  Klarar du arbetsvillkoret men inte

  2020-04-15 kl 11:58

 • Behandling av personuppgifter

  fyllt i deltidsarbete på dina tidrapporter, om du uppfyller ett arbetsvillkor eller inte, och i så fall från och med vilket datum, om du har varnats

  2022-09-14 kl 12:52

 • Villkor

  bland annat uppfylla de  allmänna villkoren och ett arbetsvillkor. Så fungerar arbetslöshetsförsäkringen En broschyr med kort information om arbetslöshetsförsäkringen. Till informationen

  2018-10-22 kl 10:17

 • Överhoppningsbar tid

  "Överhoppningsbar tid" innebär att  kvalifikationstiden inom vilken du ska uppfylla ett arbetsvillkor förlängs. En månad som innehåller ... arbete (förvärvsarbete) i sådan omfattning att den kan användas i ett arbetsvillkor kan dock aldrig hoppas över. Den överhoppningsbara tiden

  2018-10-22 kl 10:17