Mina sidor
A-kassan / Sök

Sök

SökresultatDin sökning på ’Arbetsvillkor’ gav 9 träffar

Sökresultat

 • Arbetsvillkor - musiker / kulturarbete

  För en del yrkesutövare, bl a musiker, krävs förberedelse- eller repetitionstid vilket de då även får medräkna vid prövning av ett arbetsvillkor ... Samma tid som får användas i ett arbetsvillkor ska även tas upp som arbetad tid på tidrapporten. För att få fram antal timmar ska vi använda oss

  2022-06-01 kl 09:11

 • Riksdagen förlänger lättnaden i arbetsvillkoret och karensvillkoret

  regering har förlängt vissa av de tillfälliga reglerna som gällt under Coronapandemin. De regler som förlängts är: Lättnaden i arbetsvillkoret ... som gäller till och med den 31 december 2023. Det betyder att arbetsvillkoret även fortsatt kommer att uppfyllas enligt huvudregeln om du arbetat minst

  2022-12-21 kl 09:59

 • Vilken ersättning du kan få

    Om du varit medlem i minst 12 månader och uppfyller ett arbetsvillkor inom medlemstiden kan du få inkomstbaserad ... arbetsvillkor men har varit medlem i mindre än 12 månader  kan du få grundersättning . Grundersättningen beräknas på din tidigare arbetade

  2023-01-25 kl 11:15

 • Så länge kan du få ersättning

  nytt arbetsvillkor under nuvarande period. Även den nya perioden inleds med 2 (6) dagars karens. För att kassan ska kunna göra en prövning för ... ;blir antingen 80 procent av den genomsnittliga inkomst som det nya arbetsvillkoret grundar sig på, eller om det är förmånligare, 65 procent

  2022-12-21 kl 09:54

 • Till vem vi lämnar uppgifter

  ;   • vilken period det senast fastställda arbetsvillkoret avser,   • beviljad ersättning i form av grundersättning respektive ... ;   • om du uppfyller ett arbetsvillkor eller inte, och i så fall från och med vilket datum,    • om du har varnats eller

  2023-09-11 kl 13:16

 • Villkoren du behöver uppfylla

  Vilja och kunna ta arbete minst 17 timmar per vecka. Arbetsvillkoret För att uppfylla villkoren enligt arbetsvillkoret behöver du ha arbetat ... senaste året kan du i vissa fall uppfylla arbetsvillkoret på arbete du haft längre tillbaka i tiden. 

  2023-04-28 kl 14:11

 • Från vem vi får uppgifter

  till utträdet,   • vilken period det senast fastställda arbetsvillkoret avser,   • beviljad ersättning i form

  2023-09-11 kl 13:06

 • Har du fått ett avgångsvederlag?

  du fram den tid som anses ersatt av avgångsvederlaget. Tid med avgångsvederlag kan användas för att uppfylla ett arbetsvillkor

  2018-10-22 kl 10:20

 • Särskild information till dig som är musiker

  till timmar vid prövning av om du uppfyller ett arbetsvillkor , men även för hur du ska  ta upp arbetad tid på dina tidrapporter ... av förberedelse- och repetitionstid: I 2 kap. 7 § IAFFS framgår att när arbetslöshetskassan prövar arbetsvillkoret för vissa grupper av yrkesutövare

  2018-10-23 kl 15:42