Mina sidor
A-kassan > Medlemskap > Bli medlem

Medlemskap kan tidigast beviljas från den första i den månad som din ansökan kommer in till oss. Exempel: Du skickar in din ansökan till oss den 30 mars och söker medlemskap från den 1 mars. Du kan då få medlemskap från den 1 mars. 

Saknar du Bank-Id finns möjlighet att ansöka om medlemskap genom att fylla i en blankett som du skickar med post till oss. Den ansökan finns här.

Väljer du samtidigt att gå med i Handelsanställdas förbund och att betala din avgift med autogiro så bjuder förbundet på första månadsavgiften.

Bli medlem i Handels a-kassa

Personuppgifter
Hur vill du betala?
Sammanfattning

Förnamn

Efternamn

Gatuadress

Postnummmer

Postort

C/O-adress

Mobiltelefon

E-postadress

Arbetsplats

Adress

Skola

Utbildning

Jag vill bli medlem i Handelsanställdas förbund från och med

Jag vill gå med i Handelsanställdas a-kassa från och med

Betalsätt

Ditt/dina medlemskap börjar gälla när din första medlemsavgift är betald.

Medgivande till autogirobetalning.

Betalningsmottagare:
Handelsanställdas arbetslöshetskassa
org. nummer 846001-4353.

Signering av medlemskap (Handelsanställdas a-kassa)

Villkor och personuppgifter
Publicerad: 11 november 2022