Mina sidor
A-kassan > Ersättning > Under tid med ersättning > Beräkning av ersättningsdagar

Beräkning av ersättningsdagar

Du kan få ersättning för maximalt 5 dagar per vecka om du är helt arbetslös. Hur många ersättningsdagar du får per vecka framgår av en omräkningstabell som finns i arbetslöshetsförsäkringen. Längre ner på sidan kan du fylla i dina uppgifter och få en beräkning av antal dagar.

Antal dagar beror på:

  • Din genomsnittliga arbetstid per vecka: Fastställs av oss när du ansöker om ersättning och baseras på arbetstiden i det arbete som ligger till grund för din ersättningsperiod. Den genomsnittliga arbetstiden anges i hela timtal.
  • Dina arbetsmöjligheter: det antal timmar du meddelat oss att du vill och kan arbeta per vecka. Arbetsmöjligheterna anges i hela timtal.
  • Tid du inte kan ta ett arbete: Är det antal timmar per vecka när du inte är arbetssökande, till exempel när du arbetar på ett annat arbete, är sjuk, har tillfällig föräldrapenning eller semester. En hel sjukdag räknas som 1/5 av din normalarbetstid precis som en dags semester. Det vill säga, en dags halv sjukdom beräknas som 4 timmar för den med normalarbetstid 40 timmar i veckan.

Den sammanlagda tiden du inte kan arbeta under en vecka avrundas nedåt till närmaste hela timtal.

Är din genomsnittliga arbetstid per vecka högre än dina arbetsmöjligheter kommer mellanskillnaden att räknas som tid du inte kan få ersättning för. Exempel: Du har en genomsnittlig arbetstid per vecka som är 40 timmar och dina arbetsmöjligheter är 30 timmar per vecka vilket innebär att du har 10 timmar per vecka som du inte kan få ersättning för.

 

Du är berättigad till 5 ersättningsdagar per vecka

Uppdaterad: 22 oktober 2018