Mina sidor
A-kassan > Ersättning > Söka ersättning > Vilken ersättning du kan få

Vilken ersättning du kan få

Hur mycket du kan få i ersättning beror på hur länge du varit medlem och hur mycket du arbetat.

Medlem i 12 månader eller mer 

Om du varit medlem i minst 12 månader och uppfyller ett arbetsvillkor inom medlemstiden kan du få inkomstbaserad ersättning, då beräknas din ersättning på din tidigare inkomst.

Du kan som mest få 26 400 kronor i månaden

Du kan få upp till 80 procent av din tidigare inkomst men högst 26 400 kronor i månaden före skatt. Det motsvarar 1200 kronor per ersättningsdag, som är maxbeloppet under de första 100 ersättningsdagarna. 

För att kunna få maxbeloppet behöver du ha haft en månadsinkomst på minst
33 000 kronor före skatt under ett helt år.

Ersättningen blir lägre efter 100 ersättningsdagar

En ersättningsperiod hos a-kassan är 300 ersättningsdagar (450 dagar för dig som har barn under 18 år). Men den ersättning du får blir lägre med tiden.

De första två dagarna: 0 kronor (karenstid)
Dag 1-100: 80 procent av din genomsnittliga inkomst men högst 26 400 kr/månad
Dag 101-200: 80 procent av din genomsnittliga inkomst men högst 22 000 kr/månad
Dag 201-300: 70 procent av din genomsnittliga inkomst men högst 22 000 kr/månad

Medlem i mindre än 12 månader

Uppfyller du ett arbetsvillkor men har varit medlem i mindre än 12 månader kan du få grundersättning. Grundersättningen beräknas på din tidigare arbetade tid.

För att kunna få grundersättning behöver du vara minst 20 år. 

Du kan som mest få 11 220 kronor i månaden

Det motsvarar 510 kronor per ersättningsdag och gäller för dig som arbetat heltid utan frånvaro i 12 månader. Har du inte arbetat heltid, eller arbetat kortare tid än 12 månader, blir ersättningen lägre.

Vad händer när jag varit medlem i 12 månader?

När du får grundersättning får du samma ersättning under hela ersättningsperioden. Men vi kan i vissa fall pröva om du har rätt att få inkomstbaserad ersättning när du varit medlem i 12 månader. Kontakta oss om du vill veta mer.

Uppdaterad: 25 januari 2023