Mina sidor
A-kassan > Ersättning > Söka ersättning > Missnöjd med vårt beslut?

Missnöjd med vårt beslut?

Omprövning

Om du tycker att vårt beslut är felaktigt kan du begära att beslutet omprövas. Du skriver då till a-kassan och talar om varför beslutet ska ändras och hur. De uppgifter som du anser ska ligga till grund för din ersättning måste du styrka med intyg. Ditt brev måste ha inkommit till a-kassan inom två månader från det att du fick beslutet.

Överklagan till förvaltningsrätten

Om du efter omprövning av beslutet fortfarande inte är nöjd med a-kassans beslut kan du överklaga det till förvaltningsrätten. Du skriver då ett överklagande ställt till förvaltningsrätten som du skickar in till a-kassan. Ditt brev måste ha inkommit till a-kassan inom två månader från det att du fick beslutet. En skrivelse som ska vidare till förvaltningsrätten skickas till:

Handels A-kassa
Box 1146
111 81 Stockholm

Vi prövar om skrivelsen har kommit in i rätt tid, samlar in samtliga handlingar som legat till grund för beslutet och sänder över allt till förvaltningsrätten. Du får sedan en bekräftelse från oss på att din överklagan har sänts till förvaltningsrätten.

Vidare överklagan

Om du från förvaltningsrätten erhåller ett beslut som du är missnöjd med kan detta överklagas till kammarrätten. För att målet ska tas upp i kammarrätten krävs prövningstillstånd. Även en dom från kammarrätten kan överklagas. I så fall ställs överklagan till högsta förvaltningsdomstolen och även här krävs det prövningstillstånd.

Uppdaterad: 22 oktober 2018