Mina sidor
A-kassan > Ersättning > Söka ersättning > Så länge kan du få ersättning

Så länge kan du få ersättning

Du som uppfyller villkoren för rätt till ersättning från a-kassan beviljas en ersättningsperiod på 300 ersättningsdagar. Innan ersättning kan betalas ut behöver du göra karens. 

Dagar med aktivitetsstöd från Försäkringskassan räknas också som ersättningsdagar. Detta innebär att utbetalda dagar med aktivitetsstöd från Försäkringskassan, dras från de 300 dagarna med ersättning som beviljas från a-kassan.

Karens

Under dina sex första arbetslösa dagar behöver du göra karens. Under perioden 3 januari 2022 - 31 december 2023 är karensen bara två dagar.

Karensdagar kan bara dras av måndag till fredag.

Ersättningsperiodens giltighet

Om du gör ett uppehåll i din ersättningsperiod, t.ex. på grund av att du får arbete eller åker på semesterresa, fortsätter du på din period om du återkommer inom 12 månader (365 dagar). Tid som kan betraktas som överhoppningsbar tid, t.ex. styrkt sjukdom, föräldrapenning eller studier i vissa fall, räknas inte in i 12-månadersperioden.

Ny ersättningsperiod

Om din pågående ersättningsperiod håller på att ta slut, prövar a-kassan om du uppfyller villkoren för en ny period. För att få en ny period, krävs att du uppfyllt ett nytt arbetsvillkor under nuvarande period. Även den nya perioden inleds med 2 (6) dagars karens.

För att kassan ska kunna göra en prövning för en ny period, är det viktigt att du sänder in arbetsgivarintyg när du har arbetat. Det gäller både om du får ersättning från a-kassan och om du får aktivitetsstöd från Försäkringskassan.

Storleken på din ersättning beräknas om på nytt när du går in i den nya perioden. Ersättningen per dag blir antingen 80 procent av den genomsnittliga inkomst som det nya arbetsvillkoret grundar sig på, eller om det är förmånligare, 65 procent av den genomsnittliga inkomst som din föregående period grundar sig på. Skyddet med 65 procent får endast användas i högst två på varandra följande perioder.

Förlängning för den som har barn under 18 år

Den som har barn under 18 år när den 300:e ersättningsdagen infaller får ytterligare 150 dagar i sin ersättningsperiod. Detta sker med automatik och kan inte väljas bort.

Uppdaterad: 21 december 2022