Mina sidor
A-kassan > Ersättning > Söka ersättning > Har du fått ett avgångsvederlag?

Har du fått ett avgångsvederlag?

Om du får ett avgångsvederlag från din arbetsgivare i samband med att din anställning upphör, så betraktas du inte som arbetslös under den tid som du anses ersatt från avgångsvederlaget.

Det gäller för all ersättning som betalats ut på grund av att du slutar din anställning, oavsett om den benämns avgångsvederlag eller något annat.

Bestämmelserna om avgångsvederlag gäller inte för pensioner, ideella (allmänna) skadestånd och kollektivavtalsbaserade försäkringsersättningar.

Genom att dividera det totala avgångsvederlaget med den genomsnittliga månadsinkomsten från anställningen, får du fram den tid som anses ersatt av avgångsvederlaget. Tid med avgångsvederlag kan användas för att uppfylla ett arbetsvillkor.

Uppdaterad: 22 oktober 2018

Så fungerar arbetslöshetsförsäkringen

Enkel information om a-kassan.

Till informationen