Mina sidor
A-kassan > Ersättning > Så här söker du ersättning

Så här söker du ersättning

På Mina sidor kan du med BankID göra din ansökan helt digitalt. 

Aktivitetsrapportera

Under din tid som arbetssökande med ersättning från a-kassan ska du redovisa ditt arbetssökande till Arbetsförmedlingen mellan den 1-14 i varje månad.

Läs mer

Nedan finns en beskrivning av vad du ska göra och vad vi gör - steg för steg.

1. Skriv in dig på Arbetsförmedlingen

Det första du ska göra är att skriva in dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. 

Det finns två sätt att skriva in dig som arbetssökande:

1. Du loggar in med BankID på Arbetsförmedlingens webbplats och skriver in dig elektroniskt.

2. Du besöker Arbetsförmedlingen.

Skriv in dig här.

Ersättning kan endast lämnas för tid som du är inskriven som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.

Uppdaterad den 19 oktober 2018

2. Fyll i din ansökan om ersättning

Du gör din ansökan om ersättning via vår e-tjänst Mina sidor. Där får du direkt information om vilka uppgifter och intyg just du behöver skicka till oss. Här ges du även möjlighet att ladda upp handlingar till din ansökan.

Läs noga igenom informationen vi lämnar när du gör din ansökan om ersättning. Du är skyldig att meddela förändringar av de uppgifter du lämnat som kan påverka din rätt till ersättning senast inom två veckor.

Här kan du läsa mer om vilka intyg vi behöver få från dig.

Uppdaterad den 19 oktober 2018

3. Tidrapportera i Mina sidor

För att vi ska kunna ta beslut behöver du lämna in minst en tidrapport. Tidrapporten fyller du i på Mina sidor. 

En tidrapport avser en vecka och behöver vara hos oss senast inom nio månader.

Vill du eller kan du inte fylla i och lämna dina tidrapporter via Mina sidor ska du kontakta oss så skickar vi dig tidrapporter på papper som du skickar in till oss med posten.

Här finns mer information om hur du fyller i tidrapporten.

Uppdaterad den 19 oktober 2018

4. Vår handläggning och beslut från oss

När vi får in din ansökan om ersättning dateras den med det datum som den kom in till oss. Vi handlägger ansökningarna i den ordning som de kommit in till oss.

Det är du själv som ansvarar för att styrka att du har rätt till ersättning och det gör du genom de handlingar och uppgifter som du lämnar in till oss. Saknas någon uppgift eller om något verkar vara fel ifyllt kommer vi att be dig komplettera den/de uppgifterna.

När vi fått alla handlingar som behövs inklusive tidrapport beslutar vi om din rätt till ersättning och skickar dig ett skriftligt beslut.

Är du missnöjd med vårt beslut kan du begära att vi omprövar det. Detta behöver du i så fall göra inom två månader och i vårt beslutsbrev står det hur du ska göra.

 

Uppdaterad den 19 oktober 2018

5. Utbetalning

Har du rätt till ersättning sker utbetalning vanligtvis på torsdag för tidrapporter som vi fått in till och med måndag. För att snabbt, enkelt och säkert fylla i och skicka in dina tidrapporter rekommenderar vi dig att använda vår e-tjänst Mina sidor. 

I veckor där det infaller röda dagar kan utbetalning ske på en annan dag.

Utbetalning sker genom Swedbanks utbetalningsservice. Har de ett konto registrerat för dig, hos sig själva eller i annan bank, kommer de att sätta in pengarna på det kontot. I annat fall sker utbetalning genom att du får en avi. Vill du ha pengarna insatt på ett konto ska du meddela detta till Swedbank.

Uppdaterad den 19 oktober 2018
Uppdaterad: 19 oktober 2018
Granskad: 13 februari 2017

Intyg som ska ingå i ansökan

Här kan du läsa mer om vilka intyg vi behöver få från dig.

Läs mer

Rätt uppgifter ger snabbare beslut och ersättning

Du kan till stor del själv påverka den tid det tar från det att du blivit arbetslös till det att vi tar beslut och du får din ersättning.

Så här gör du

Fiskare

Här finns information om hur du som fiskare söker ersättning.

Läs mer

Anmäl konto för utbetalning

Genom att anmäla ditt kontonummer till Swedbanks kontoregister kan du få dina utbetalningar från oss insatta direkt på ditt bankkonto.

Till kontoanmälan