Mina sidor

Villkor

Arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring och för att du ska ha rätt till ersättning krävs att du uppfyller vissa "villkor".

Du ska bland annat uppfylla de allmänna villkoren och ett arbetsvillkor.

Så fungerar arbetslöshetsförsäkringen

En broschyr med kort information om arbetslöshetsförsäkringen.

Till informationen
Publicerad: 22 februari 2022
Granskad: 22 februari 2022