Mina sidor

Utlandsarbete

Genom EU-förordningarna får du som flyttar mellan länderna eller som bor och arbetar i skilda länder ett skydd om du blir arbetslös. Skyddet skulle du inte haft om enbart nationella regler hade tillämpats. Förordningarna innehåller bland annat bestämmelser om:

  • möjligheten att söka arbete i ett annat land med arbetslöshetsersättning från hemlandet,
  • möjligheten att åberopa kvalifikationsperioder från andra länder för rätt till ersättning
  • vilket lands lag som ska tillämpas för arbetstagare som rör sig över gränserna och
  • gränsarbetares rätt till ersättning, t.ex. att ansökan om ersättning ska lämnas in i bosättningslandet.

För rätt till ersättning från den svenska arbetslöshetsförsäkringen krävs att du är arbetssökande och uppfyller villkoren prövade enligt svensk lag. EU-förordningarna omfattar både inkomstbortfallsförsäkringen och grundförsäkringen.

Arbete i annat EU/EES-land

När du arbetar i ett annat EU/EES-land är huvudregeln att du omfattas av lagstiftningen och arbetslöshetsskyddet i det land där du arbetar. Vissa undantag finns för den som av svensk arbetsgivare utsänts för att arbeta i annat EU/EES land samt för den som arbetar inom flera medlemsländer.

Tänk på att du själv måste ta reda på om du omfattas av arbetslandets försäkring. Du kan inte tillhöra två länders arbetslöshetsförsäkring samtidigt och det är viktigt att du ansöker om medlemskap så fort du är tillbaka i Sverige.

Arbete utanför EU/EES

Om du arbetar i ett land som inte ingår i EU/EES-området så omfattas du inte av de förordningar om social trygget som gäller inom EU/EES området.

Om du har planer på att åka till utlandet och arbeta, vare sig det rör sig om ett EU/EES-land eller ej så är det viktigt att du tar kontakt med kassan så du får veta vad som är bra att känna till innan avresan.

Uppdaterad: 23 oktober 2018