Mina sidor

Studier

När du studerar kan du normalt sett inte få ersättning från a-kassan, men det finns vissa undantag.

Söker du ersättning efter avslutade heltidsstudier kan det vara bra att veta att vi i vissa fall kan bedöma din rätt till ersättning på det arbete du hade innan studierna.

Arbetslös och studerande

Möjligheten att studera med ersättning från a-kassan gäller i undantagsfall och bara för dig som i övrigt uppfyller villkoren för att kunna få ersättning. Det innebär att du behöver vara inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen och i första hand söka och ta arbete. Du kan alltså inte få ersättning från a-kassan enbart för att studera.

Du behöver alltid meddela oss om du studerar eller vill börja studera samtidigt som du söker ersättning, det gäller även om du tänker läsa en kort distans- eller kvällskurs. Börjar du studera utan att vi godkänt det finns det en risk att du blir skyldig att betala tillbaka ersättning.

Studier på deltid

Om du studerar på deltid kan du ha rätt att få ersättning under förutsättning att:

 • Du studerar på högst 50 procent av heltid.
 • Ditt tidigare arbete inte har avslutats på grund av studierna.
 • Studierna inte hindrar dig från att söka och ta ett heltidsarbete.
 • Du inte får eller har fått studiemedel för dina studier.

Du kan få ersättning i max 20 veckor samtidigt som du studerar på deltid.

Studier på heltid

Om du studerat på heltid innan du blev arbetslös kan du ha rätt att fortsätta studera samtidigt som du får ersättning under förutsättning att:

 • Ditt tidigare arbete inte har avslutats på grund av studierna.
 • Studierna inte hindrar dig från att söka och ta ett heltidsarbete.
 • Du studerat på heltid under minst 15 veckor samtidigt som du arbetat heltid.
 • Du inte får eller har fått studiemedel för dina studier.

Du kan få ersättning i max 20 veckor samtidigt som du studerar på heltid.

Orienteringskurs

Om du ska delta i en orienteringskurs på hel- eller deltid kan du ha rätt att få ersättning om kursen uppfyller något av följande villkor: 

 • Kursen ger orientering om olika yrken och utbildningsvägar.
 • Kursen underlättar omställningen från ett arbete till ett annat.

Du kan få ersättning i max 15 ersättningsdagar samtidigt som du går en orienteringskurs.

Arbetslös efter studier

För att kunna få ersättning efter att du studerat behöver dina studier vara avslutade eller definitivt avbrutna. Det är alltså inte möjligt att få ersättning under ett studieuppehåll, till exempel under sommaren eller andra lov.

Heltidsstudier kan hoppas över

Om du studerat på heltid kan vi i vissa fall bedöma din rätt till ersättning på det arbete du hade innan studierna, för det krävs att du uppfyller ett av följande villkor: 

 • Du har avslutat dina studier efter att du fyllt 25 år.
 • Du har arbetat heltid minst 5 månader i sträck innan du påbörjade dina studier.

Vi kan som mest hoppa över 5 år med heltidsstudier. Studier på deltid kan inte hoppas över.

Uppdaterad: 16 januari 2023