Mina sidor

Sjukdom

Du kan inte få ersättning från a-kassan för tid som du är sjuk eftersom vi bara kan ersätta tid du kan söka och ta arbete. 

Om du söker ersättning efter en sjukskrivning kan det vara bra att veta att vi i vissa fall kan bedöma din rätt till ersättning på det arbete du hade innan du blev sjukskriven.  

Arbetslös och sjuk 

Du ska alltid fylla i när du är sjuk på dina tidrapporter. Det gäller oavsett om du får sjuklön från din arbetsgivare, sjukpenning från Försäkringskassan eller om du är sjuk utan ersättning. Även om du har ansökt om sjukpenning men ännu inte fått beslut från Försäkringskassan ska du fylla i att du är sjuk på tidrapporten. 

Särskilda regler gäller om du är tjänstledig på grund av hälsoskäl eller får sjukersättning/aktivitetsersättning från Försäkringskassan. Kontakta oss för mer information.  

Arbetslös efter sjukskrivning

Om du är arbetslös efter att ha varit sjukskriven kan vi i vissa fall bedöma din rätt till ersättning på det arbete du hade innan du blev sjuk.  

Vi kan hoppa över månader du varit sjuk minst halva tiden under förutsättning att du fått sjukpenning från Försäkringskassan för samma tid eller kan styrka tiden du varit sjuk med läkarintyg. 

Månader du arbetat 60 timmar eller mer samtidigt som du varit sjukskriven kan inte hoppas över, utan räknas istället in i bedömningen av din rätt till ersättning. Vi kan som mest hoppa över 5 år med styrkt sjukdom.

Uppdaterad: 18 januari 2023