Mina sidor

Pension

Ditt medlemskap i a-kassan avslutas den månad du fyller 66 år. Om du vill ta ut pension innan dess är det viktigt att du meddelar oss eftersom det i de flesta fall påverkar din ersättning.  

Pension samtidigt som du söker ersättning 

Om du tar ut tjänstepension eller allmän pension ska den samordnas med din ersättning från a-kassan, det gäller även om du bara tar ut din premiepension. Samordningen innebär att vi minskar din ersättning med det belopp du får i pension. 

Det är viktigt att veta att samordningen inte sker automatiskt, utan du behöver själv skicka in en kopia på ditt beslut om pension. Får vi inte uppgifter från dig finns det en risk att du får fel ersättning. 

Pension på grund av att anställningen upphör 

Om du och din arbetsgivare kommer överens om att du ska få utbetalningar i form av pension, som en kompensation på grund av att anställningen upphör, kan det ses som ett avgångsvederlag. Även extra inbetalningar från din arbetsgivare till din kommande pension kan ses som ett avgångsvederlag. Under den tid som avgångsvederlaget motsvarar har du inte rätt till ersättning.

Privat pension påverkar inte ersättningen 

Privata pensionsförsäkringar som inte betalats av arbetsgivare påverkar inte din ersättning. 

Ditt medlemskap avslutas när du blir 66 år 

Ditt medlemskap i a-kassan avslutas den månad du fyller 66 år. Om du vill avsluta ditt medlemskap innan dess behöver du själv meddela oss det. Tänk på att ditt medlemskap i a-kassan även kan påverka vilken ersättning du får från Försäkringskassan när du är inskriven i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

Nya regler från och med den 1 januari 2023

Från och med den 1 januari 2023 kan du vara medlem och få ersättning från a-kassan fram till den månad du fyller 66 år. De nya reglerna gäller dig som är född 1958 eller senare. För dig som är född 1957 upphörde rätten att vara medlem när du fyllde 65 år.  

Från och med den 1 januari 2026 kommer rätten att vara medlem i en a-kassa kopplas till riktåldern för pension.

Uppdaterad: 18 januari 2023