Mina sidor
A-kassan > Ersättning > Regler och villkor > Företagare > Företagares rätt till ersättning

Företagares rätt till ersättning

Ersättningen från a-kassan får inte vara en inkomstutfyllnad i mindre lönsamma företag och den får inte heller underlätta start av eget företag.

Tillfälliga regler under åren 2020-2023

Du som driver ett eget företag kan ha verksamheten vilande under åren 2020, 2021, 2022 och 2023 utan att det påverkar din rätt till ersättning från a-kassan i framtiden. I normala fall måste du ha arbetat i företaget under minst fem år innan du kan få ersättning från a-kassan om ditt företag är vilande på nytt. Däremot kan du alltid söka ersättning från oss om du lägger ner verksamheten helt.

Upphört att bedriva eget företag - arbetslös

Har du bedrivit eget företag kan du har rätt till ersättning när du anses vara arbetslös.

Som företagare anses du vara arbetslös;

  • vid tillfälligt uppehåll i verksamheten så snart du eller någon annan inte vidtar några åtgärder i verksamheten, eller
  • när du helt har upphört med den personliga verksamheten i företaget.

Vi på a-kassan gör en samlad bedömning av om din personliga verksamhet har upphört i företaget. För att få ersättning vid tillfälligt uppehåll i företaget får inte någon verksamhet överhuvudtaget bedrivas i företaget, vare sig av dig själv eller någon annan.

Vad händer om du återupptar verksamheten i företaget?

Om du återupptar verksamheten i företaget upphör din rätt till ersättning. 

Anställd på deltid och företag på deltid - begränsat företag

Har du varit anställd på deltid och samtidigt bedrivit eget företag, kan du ha rätt till ersättning i det fall som du blir arbetslös från din deltidsanställning.

Det krävs då;

  • att du haft en anställning i en omfattning av minst 17 timmar per vecka och
  • att du bedrivit verksamheten i en begränsad omfattning av högst 10 timmar per vecka under minst sex månader (parallellt).
  • Dessutom får inkomsten inte överstiga 3 gånger högsta dagpenningen per vecka, dvs 3 600 kr/vecka. (Dessa regler är tillfälliga och upphör i december 2023.)

Verksamheten får inte heller utökas under arbetslösheten och tid som du utför arbete i verksamheten ska tas upp som arbetad tid på dina tidrapporter.

Sysselsättning på heltid och företag på deltid - extraarbete

Har du haft en anställning eller ett eget företag på heltid som du förlorat eller lagt ned samtidigt som du arbetat i eget företag på deltid kan du ha rätt till ersättning om företaget kan godkännas som ett godkänt extraarbete.

För att få det egna företaget som godkänt extraarbete krävs att du:

  • utfört arbete i det egna företaget innan arbetslösheten parallellt med annan heltidssysselsättning under minst 12 månader
  • att arbete i det egna företaget verkligen utförts under var och en av de 12 månaderna.

Om du har haft en inkomst som överstiger 6 grundbelopp per vecka ska avdrag göras från din ersättning med överstigande belopp. Inkomsten beräknas utifrån senaste deklarationen (inte taxeringen).

Om du under arbetslösheten börjar arbeta mer i ditt eget företag så upphör det att vara ett godkänt extraarbete. Det innebär då att du anses vara företagare och har inte rätt till fortsatt ersättning.

Läs mer om hur ersättning för dig som varit företagare beräknas.

Uppdaterad: 21 december 2022