Mina sidor

Företagare

Vem är företagare?

Som företagare avses i arbetslöshetsförsäkringen:

  • fysisk person som bedriver näringsverksamhet enligt 13 kap 1. § första stycket inkomstskattelagen som
  • han eller hon personligen utför arbete i och
  • har ett väsentligt inflytande över.

Vem som anses vara företagare är kopplat till det skatterättsliga begreppet av näringsverksamhet.

Det innebär att det avser näringsverksamhet som bedrivs:

  • yrkesmässigt, 
  • självständigt och
  • i vinstsyfte.

Företagare är du som bedriver näringsverksamheten.

Ersättningen från a-kassan får inte vara en inkomstutfyllnad i mindre lönsamma företag och den får inte heller underlätta start av eget företag.

Läs mer om när du som är företagare kan ha rätt till ersättning.

Uppdaterad: 22 oktober 2018

Så fungerar arbetslöshetsförsäkringen

Enkel information om a-kassan.

Till informationen