Mina sidor

Arbete

Det är möjligt att få ersättning från a-kassan samtidigt som du arbetar på deltid eller har en timanställning. Om du kan få ersättning och hur många ersättningsdagar du kan få beror på hur många timmar din arbetslösa tid motsvarar. Du kan få ersättning i högst 60 veckor samtidigt som du arbetat. 

Om du innan arbetslösheten haft ett extraarbete samtidigt som du arbetat heltid kan det i vissa fall godkännas som ett arbete som inte påverkar ersättningen från a-kassan. 

Du kan få ersättning i högst 60 veckor samtidigt som du arbetat 

När du förbrukat 60 veckor kan du inte längre få ersättning under veckor som du arbetar. Om du har en timanställning och inte arbetar varje vecka kan du fortfarande få ersättning för veckor du är utan arbete, om du har dagar kvar i din ersättningsperiod. Om du har en anställning med schemalagd arbetstid kan du inte längre få ersättning så länge du har anställningen kvar. Det gäller oavsett hur din arbetstid är fördelad. 

Om inkomsten från arbetet är lägre än ersättningen från a-kassan 

Om du förbrukat 60 veckor och förlorar på att arbeta kan du ha rätt att säga upp dig från din anställning och söka ersättning som helt arbetslös. Normalt sett blir du avstängd om du säger upp dig från en anställning, men om din lön är lägre än ersättningen från a-kassan kan du slippa avstängningen.  

Om du är ensamstående med barn under 18 år

Om du förbrukat 60 veckor och är ensamstående med barn under 18 år kan du ha rätt att vara med i jobb- och utvecklingsgarantin. Då kan du fortsätta arbeta samtidigt som du får ersättning från Försäkringskassan. Kontakta Arbetsförmedlingen om du vill veta mer. 

På Mina sidor kan du se hur många veckor du använt 

På Mina sidor under fliken “Ersättningsperiod” kan du se hur många veckor du fått ersättning samtidigt som du arbetat.  

Extraarbete som inte påverkar ersättningen 

Vi kan i vissa fall godkänna att du arbetar extra utan att det påverkar din ersättning. För det krävs att: 

  • extraarbetet utförts vid sidan av ett arbete på heltid i minst 12 månader samt 
  • inkomsten från extraarbetet är max 3 060 kronor per vecka.

Om arbetstiden utökas under arbetslösheten eller om det hindrar dig från att ta ett heltidsarbete är det inte längre ett godkänt extraarbete. 

Uppdaterad: 18 januari 2023