Mina sidor
A-kassan > Ersättning > Regler och villkor

Regler och villkor

Här finns en sammanfattning av de regler och villkor som gäller när man ska ansöka om ersättning från a-kassan. Vill du veta mer om reglerna som gäller, finns det länkar till IAF, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens hemsida.

Reglerna och villkoren i arbetslöshetsförsäkringen regleras i Lagen om arbetslöshetsförsäkring (ALF), Lagen om arbetslöshetskassor (LAK), Förordning om arbetslöshetsförsäkring (FALF), Förordning om arbetslöshetskassor (LAKFo) samt IAF:s föreskrifter (IAFFS). Riksdagen tar beslut om innehållet i lagen, regeringen utfärdar förordningar och IAF utfärdar föreskrifter.

Så fungerar arbetslöshetsförsäkringen

En broschyr med kort information om arbetslöshetsförsäkringen.

Till informationen
Uppdaterad: 27 januari 2023