Mina sidor
A-kassan > Aktuellt > Nu kan du ha a-kassa till 66 år

Nu kan du ha a-kassa till 66 år

Riksdagen har beslutat att höja åldersgränserna i pensionssystemet från och med den 1 januari 2023. För dig som är medlem i en a-kassa innebär det att du kan få ersättning fram till den månad du fyller 66 år.  

De nya reglerna gäller för dig som är född 1958 eller senare. För dig som är född 1957 upphör rätten att vara medlem när du har fyllt 65 år. Medlemskapet avslutas automatiskt den månad du fyller 65 år. Om du vill avsluta ditt medlemskap tidigare måste du meddela oss det.  

Från och med den 1 januari 2026 kommer rätten att vara medlem i en a-kassa kopplas till riktåldern för pension. 

Vad är riktåldern för pension?
Riktåldern ska ersätta dagens 65-årsnorm och innebär en pensionsålder som tar hänsyn till den ökande medellivslängden i Sverige.

Meddela oss om du söker ersättning och tar ut pension
Om du får ersättning från a-kassan och samtidigt tar ut pension ska din ersättning minskas med det pensionsbelopp du blir beviljad. Du behöver därför meddela oss om du tar ut pension, annars finns det risk för att du får fel ersättning.

Uppdaterad: 22 september 2022